Met verschillende activiteiten en projecten maken we zoveel mogelijk matches. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van menskracht, materialen en middelen staat daarbij centraal. We stimuleren hergebruik en (uit)lenen.

  • De Beursvloer
  • De Klussenbank
  • De Kledingbank
  • De Pandenbank
  • De Spullen- en de Cadeautjesbank
  • De Hulpbank
  • De Huisraadbank
  • NL DOET

Op dit moment gevraagd en aangeboden

Geen resultaten gevonden...