Hoe voer je een dialoog?

De methodiek die we hanteren – en die is ontwikkeld door Brahma Kumaris Spirituele Academie – is gebaseerd op de methode Appreciative Inquiry.

De vier stappen die in het dialooggesprek worden doorlopen zijn

 1. Kennismaken,
 2. Ervaringen delen,
 3. Dromen,
 4. Doen.

Deze vier stappen worden in vier vragen vertaald als leidraad voor het gesprek.

Gespreksregel voor de dialoog

 • Laat de ander zijn/haar verhaal vertellen.
 • Zet daar niet gelijk een verhaal tegenover.
 • Behandel elkaar met respect en vriendelijkheid.
 • Spreek vanuit jezelf (‘ik vind’ i.p.v. ‘men zegt’).
 • Vraag toelichting als er algemeenheden op tafel komen.
 • Stel oordelen uit en onderzoek ze.
 • Sta stiltes toe als mensen even willen nadenken.