Respectzones.

In de week van 3 t/m 13 november zal Roosendaal voorzien worden van diverse respectzones.

#Samen bouwen aan de Respectzone

In de Week van Respect gaan zoveel mogelijk inwoners aan de slag om samen te zorgen voor een  ‘Respectzone’, een omgeving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd zoals je bent. Uitgangspunt daarbij is dat je de ander behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden.

Natuurlijk is dit iedere dag belangrijk, maar de Week van Respect biedt bij uitstek de gelegenheid om te bespreken wat er nodig is om de Respectzone te realiseren en dit vervolgens ook te gaan doen!

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het maken van een respectboom, een complimentenmuur of een respectposter. 

Activiteiten in deze week kunnen vermeld worden in de respectkrant. Een voorbeeld van een passende activiteit is het organiseren van een dialoog over het thema ‘Respect’ volgens de methode van de week van de dialoog.