Voor wie is het?

Voor iedereen die zijn of haar steentje wil bijdragen aan een tolerantere samenleving. Een samenleving waar iedereen zich veilig en gewaardeerd voelt en waar je wordt geaccepteerd zoals je bent!

Denk aan scholen, buurthuizen, sportclubs, maatschappelijke organisaties, maar ook bedrijven kunnen deelnemen.