Wij geloven in een samenleving waar iedereen meedoet en bijdraagt
Verschillende partijen die veel voor elkaar kunnen betekenen maar elkaar niet altijd weten te vinden, verbinden wij met elkaar. We stimuleren betrokkenheid, activeren netwerken en maken zo de samenleving zelf- en ‘samen-redzamer’.

Hoe we dat doen
De Roosendaalse Uitdaging brengt structureel verbindingen tot stand tussen bedrijfsleven, lokale overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs, stichtingen en verenigingen. We dagen het bedrijfsleven uit om hulpvragen van het maatschappelijke middenveld met menskracht, materialen en middelen op te lossen. De Roosendaalse Uitdaging zorgt voor het netwerk en stimuleert en faciliteert een goede samenwerking om lokaal echt het verschil te maken. Wij zorgen voor de match tussen vraag en aanbod. We werken altijd en zoveel mogelijk samen met andere organisaties en scholen. Het gezamenlijke doel is om de woon en leefkwaliteit van inwoners (in een kwetsbare positie) te bevorderen.

Waarom we het doen
In onze samenleving heerst een individualistische manier van denken die voor polarisatie zorgt tussen individuen en groepen. Mede door de ‘veeldeling’ in onze samenleving heeft niet iedereen dezelfde kansen en is het voor sommige mensen moeilijker om dromen waar te maken. Als Roosendaalse Uitdaging zetten wij ons in voor deze mensen, omdat we vinden dat iedereen gelijke kansen verdient. We doen dit vanuit empathie en omdat het ons gelukkig maakt. Wij geloven dat we met elkaar kunnen zorgen voor een betere en eerlijkere samenleving, zowel fysiek als sociaal. Vanuit onderlinge verbondenheid kunnen mensen en organisaties groeien en zich ontwikkelen. Aan die verbondenheid wil de Roosendaalse Uitdaging bijdragen. We willen mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden een beetje gelukkiger maken en helpen om te leren en zich te ontwikkelen. We willen dat het voor mensen en organisaties vanzelfsprekend wordt om aan elkaar te geven en samen te werken. We willen ons inzetten voor een samenleving die zelf- en samenredzaam is. Lokaal in de gemeente Roosendaal.

Wat we doen
We zorgen voor de match tussen vraag naar en aanbod van hulp in de vorm van menskracht, materialen en middelen. Uit onze ervaring blijkt dat ondernemers zich graag inzetten voor inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden maar vaak niet weten hoe en voor wie ze dit moeten doen. Bij maatschappelijke organisaties ligt er juist een vraag naar hulp. Wij zetten de wens van de maatschappelijk betrokken ondernemers om in concrete acties waarbij zij aan de slag gaan met een hulpvraag van een maatschappelijke organisatie. Zij schilderen een kamer, maken de tuin netjes of gaan pannenkoeken bakken met de inwoners van een verzorgingstehuis. De mogelijkheden zijn eindeloos en onze projectmanagers zorgen altijd voor een creatieve en waardevolle invulling van de dag.

Ondernemers hebben vaak veel te bieden. Maatschappelijke organisaties kennen en begeleiden inwoners die zich in een kwetsbare positie bevinden. Onze focus ligt dan ook op het matchen van deze twee doelgroepen. Maar ook zien wij de meerwaarde van de samenwerking met lokale overheden, scholen, stichtingen en verenigingen. Veel mensen die werken bij of lid zijn van een van deze organisaties willen en kunnen iets voor een ander betekenen. Ieder van deze doelgroepen kan menskracht, materialen en middelen aanbieden die bijdragen aan de leefkwaliteit van inwoners van de gemeente Roosendaal. En ook kunnen er bij deze groepen hulpvragen liggen, die door een ander weer kunnen worden opgepakt. Zo kunnen leerlingen behoefte hebben aan een coach uit het werkveld of willen ze praktijkervaring opdoen. Een vereniging kan sponsors nodig hebben om te blijven bestaan. Een ondernemer kan dit hen bieden. Anderzijds kunnen leerlingen zich inzetten als vrijwilliger voor hulpvragen van maatschappelijke organisaties of organiseren zij samen met ons een evenement. Verenigingen kunnen hun passie gebruiken voor het organiseren van een leuke middag, zoals een voetbalvereniging die een voetbalwedstrijd organiseert voor kinderen. Wie we helpen en wie we inzetten maakt ons niets uit, als het maar bijdraagt aan ons doel. Iedereen kan vrijwilliger zijn en we omarmen ieder initiatief dat ervoor zorgt dat Roosendaal mooier wordt.

Wie we zijn
Ons team bestaat uit vrijwilligers en enkele personeelsleden die zich ook op vrijwillige basis inzetten. Allen werken zij voor de Roosendaalse Uitdaging vanuit de persoonlijke drive om zich in te zetten voor een betere wereld. Specifiek: een betere wereld voor zij die het wat minder hebben. Zij voelen een betrokkenheid richting de mensen om zich heen en een verantwoordelijkheidsgevoel om hen de kansen te bieden die zij verdienen. Vanuit oprechte interesse in de ander zetten zij zich in om anderen en ook zichzelf gelukkiger te maken. Onze mensen stralen positieve energie uit en inspireren. Vanuit een informele cultuur zijn zij altijd professioneel, betrouwbaar en benaderbaar.