Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn

De missie van de roosendaalse Uitdaging is Maatschappelijk Betrokken Ondernemen stimuleren en organiseren om maatschappelijke organisaties te ondersteunen. Door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen, laten bedrijven hun betrokkenheid bij de roosendaalse samenleving zien.

Ons doel is samenwerking tot stand brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De roosendaalse Uitdaging is simpel gezegd een bemiddelingsbureau in vraag en aanbod van Materialen (spullen), Middelen (geld) en Menskracht (extra handjes, creativiteit, kennis en kunde). Een ondernemersnetwerk waarin bedrijven gestimuleerd worden om hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen in concrete acties om daarmee het leefklimaat in roosendaal verbeteren.

Missie

De Roosendaalse Uitdaging is hét netwerk en dé specialist in Maatschappelijk Betrokken Ondernemen in gemeente Roosendaal. Wij stimuleren, ontwikkelen, faciliteren en realiseren verbindingen. De stichting heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert, faciliteert en organiseert.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  1. in Roosendaal structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners van het betreffende gebied, met name voor mensen in een kwetsbare positie;
  2. daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen.