Maatschappelijk Betrokken Ondernemen en maatschappelijk betrokken zijn.

De missie van stichting de Roosendaalse Uitdaging is samenwerking tot stand te brengen tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties om een bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Wij bereiken onze missie door:

  1. Structureel verbindingen tot stand te brengen in gemeente Roosendaal tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor inwoners in een kwetsbare positie;
  2. Daarbij het bedrijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de bovengenoemde leefkwaliteit kunnen bevorderen.