Vrijwilliger worden?
We werken voornamelijk met vrijwilligers van en via bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen, stichtingen en verenigingen. Maar ook willen we werken met vrijwilligers die direct aan de Roosendaalse Uitdaging zijn verbonden. We hebben de ambitie om als organisatie te groeien zodat we nog meer positieve impact kunnen hebben op onze leefomgeving. Om dit te kunnen realiseren hebben we behoefte aan empathische en betrouwbare mensen die zich op vrijwillige basis willen inzetten voor de Roosendaalse Uitdaging. We maken onderscheid tussen vrijwilligers die een rol op zich nemen in de directe organisatie, zoals die van projectleider, vrijwilligers in een oproeppool en vrijwilligers die incidenteel een bijdrage leveren.

Wil je weten hoe jij Roosendaal met ons mooier kunt maken? Wat leuk!
Neem contact met ons op en dan bespreken we waar jouw ambitie ligt en wat de mogelijkheden zijn. 
Stuur een mail naar info@roosendaalseuitdaging.nl of bel met Kim op +31 624568710.

Gedragscode
Als stichting werken we met inwoners die zich in een kwetsbare positie vinden. We werken daarom met een aanstellingsbeleid en hanteren een gedragscode om deze mensen, en iedereen met wie we werken, te beschermen tegen ongewenst gedrag. De gedragscode vind je in het document hieronder. We gaan er van uit dat de gedragscode als vanzelfsprekend is voor iedereen met wie we werken. Als je je aanmeldt als vrijwilliger, vragen we je om de gedragscode te ondertekenen.

Gedragscode